8 viktiga aspekter inom teknik

I vår snabba och föränderliga värld är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste tekniska framstegen på utländska casinos. Det är omöjligt att veta allt, men det finns många viktiga teknikområden som du bör känna till. Det kan vara bra att känna till några av dem så du hänger med och fattar den teknik som vi utvecklar. Man behöver inte känna till alla områden men det kan vara bra att känna till några av dessa områden!

  1. Molntjänster
  2. Stora data och analys
  3. Sociala medier och nätverk
  4. Sakernas internet (IoT)
  5. Cybersäkerhet
  6. Artificiell intelligens (AI)
  7. Virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR)

8 . 3D-utskrift

Molntjänster

Molntjänster är ett sätt att lagra, hantera och bearbeta data med hjälp av ett nätverk av fjärrservrar i stället för en lokal server eller en personlig dator.

Stora data och analys

Stor data är en term för datamängder som är så stora eller komplexa att traditionella programvaror för databehandling inte räcker till för att hantera dem. Analys är den vetenskapliga processen för att undersöka, rensa, omvandla och modellera data i syfte att upptäcka användbar information, föreslå slutsatser och stödja beslutsfattande.

Sociala medier och nätverk

Sociala medier är användningen av webbaserad och mobil teknik för att omvandla kommunikation till en interaktiv dialog mellan organisationer, samhällen och individer. Mobil teknik och appar: Med mobil teknik avses användning av bärbara enheter som bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor och MP3-spelare för att få tillgång till information eller program via Internet när man är på språng.

Sakernas Internet (IoT)

IoT avser den växande trenden med sammankopplade enheter – även kallade “smarta enheter” – som kan samla in och dela data om sig själva och sin omgivning.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en metod för att skydda elektronisk information genom att minska informationsrisker genom proaktiva upptäckt/förhindrande åtgärder som vidtas som svar på hotincidenter som upptäcks genom övervakning aktivitets cykler för att minska sårbarheterna i ett företags angreppsytor.

AI

Artificiell intelligens är en gren av datavetenskapen som handlar om att skapa intelligenta agenter, dvs. system som kan resonera, lära sig av erfarenhet, fatta beslut eller agera självständigt för att uppnå ett visst mål. Ai har blivit extremt populärt på senaste och många företag satsar på AI eftersom det kan ge en effektivisering i företaget.

Virtuell verklighet

Virtuell verklighet är en uppslukande upplevelse där användarna teleporteras in i en datorgenererad miljö . i den förstärkta verkligheten läggs digitalt innehåll över den verkliga omgivningen i realtid.

3D-utskrift

3D-utskrift är en metod för additiv tillverkning där tredimensionella objekt skapas från en digital fil. Objekten skapas lager för lager genom att material läggs till tills det önskade objektet är skapat. Ett populärt användningsområde för 3D-utskrift är skapandet av proteser, men det finns oändligt många potentiella tillämpningar för denna teknik, bland annat livsmedelsproduktion, konst, arkitektur, ingenjörskonstruktion, konstruktion och medicin. 3D-utskrifter har fått en bra fart i tekniken i dagens samhälle och används väldigt mycket.

Slutsats

Tekniken spelar en central roll i vår vardag. För inte så länge sedan var många av dessa framsteg inget annat än fantasifoster, men de har snabbt blivit vanliga i samhället och utvecklingen fortsätter framåt. Om du förstår några dessa aspekter av tekniken kommer du att kunna hålla dig i framkant. Med tanke på att så mycket snabbt förändras runt omkring oss är det viktigare än någonsin.